Departments

Struktura fakulteta

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova. U sadašnjem sazivu, dekanat Mašinskog fakulteta Sarajevo čine:

  • Prof. dr. Izet Bijelonja, dekan
  • Prof. dr. Đerzija Begić, prodekan za finansije
  • Prof. dr. Branko Vučijak, prodekan za naučnoistraživački rad
  • Prof. dr. Damir Hodžić, prodekan za nastavu

Struktura studija

Kako bi se mogao pokriti široko područje disciplina, studij mašinstva grana se na smjerove u kojima se tokom studija postupno uvode specifične discipline pojedinih užih specijalnosti mašinske struke. Prvi ciklus studija osposobljava studente za timski i samostalan rad u struci, ali i daje potrebna fundamentalna i stručna znanja za dalji nastavak studija.

Nakon završenih zajedničkih osnova (2 godine) studenti se mogu opredjeliti za studij na sljedećim odsjecima i katedrama:

Studij na trećoj godini koncipiran je tako da studentima daje nužnu širinu stručnog obrazovanja koje mu stjecanjem Bakalaureata daje osnove za djelovanje u datom segmentu struke. Pri tome, izborom pojedinih grupa predmeta i slobodnih izbornih predmeta, studentima se omogućuje zadovoljavanje vlastitih sklonosti i interesa. Slobodni izborni predmeti, koji se biraju u šestom semestru, daju širinu struci jer se mogu birati izvan ponuđenih predmeta jednog odsjeka.

Sastavni dio nastavnog procesa su organizirane i planirane stručne ekskurzije prilikom kojih studenti posjećuju proizvodne pogone iz oblasti interesa odsjeka. Prvi ciklus studija završava ispunjavanjem svih obaveza propisanih nastavnim planom.

 


   TOP  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB