Odsjek za tehnologiju drveta

Odsjek za tehnologiju drveta

Na Odsjeku djeluju dvije katedre, odnosno dva smjera:

 • Primarna obrada drveta i
 • Finalna obrada drveta.

Šef Katedre za finalnu obradu drveta: prof. dr. Izet Horman, dipl. ing.

Odsjek za tehnologije drveta namijenjen je za obrazovanje visoko stručnih kadrova potrebnih drvnoj industriji. Ova industrijska grana naročito je značajna za BiH koja raspolaže znatnim količinama drveta - polaznom sirovinom za sve tehnologije mehaničke prerade drveta. Ova industrijska grana počiva na domaćoj sirovini i uspijeva veliki dio svojih krajnjih proizvoda da izveze na strana tržišta. U toku studija na ovom odsjeku studenti, osim predmeta koji služe za sticanje osnovnih tehničkih znanja, slušaju predmete koji su posvećeni izučavanju osobina osnovne sirovine (hemija drveta, nauka o drvetu, hidrodinamička obrada drveta i sl.), kao i predmete koji izučavaju konstrukciju i tehnologiju za dobijanje drvnih proizvoda (proizvodnja namještaja, proizvodnja raznih vrsta drvnih ploča, proizvodnja rezne građe, konstrukcija proizvoda od drveta i sl.).

Odsjek je začetnik naučno-istraživačkog rada iz oblasti obrade drveta na području BiH, a to je omogućilo postojanje odgovarajućih laboratorija. Nastavno osoblje Odsjeka je, uz pomoć saradnika iz Zavoda za tehnologiju drveta, analiziralo više desetina interesantnih i značajnih tema iz oblasti drvne industrije. Teme je finansirao SIZ nauke, zainteresirana privredna društva ili, u kombinaciji, SIZ i privreda. Odsjek je bio nosilac i u saradnji sa Zavodom i izdavač priznatog naučno-stručnog časopisa "Pregled naučno-tehničkih radova i informacija u mehaničkoj tehnologiji drveta (MTD)".

Osim u naučno-istraživačkom radu, Odsjek je bio angažiran i u projektantskoj djelatnosti, počev od izrade studija, odnosno pretprojekata, preko investicionih programa pa do izvedbenih tehnoloških projekata.

Nastavnici i saradnici Odsjeka su, kao saradnici u projektantskim firmama, osnivači mnogih tvornica za obradu drveta, najviše na području BiH, ali i u ostalim predjelima bivše Jugoslavije. Većina nastavnog osoblja bila je angažirana u svojstvu stalnih konsultanata u proizvodnim firmama na području BiH.

Odsjek je bio pokretač i nosilac aktivnosti asocijacije "Drvno-industrijski kolokvij", koja je u svom djelovanju okupljala najveći broj uspješnih firmi iz drvno-industrijske struke sa područja Federacije.

Trenutno, aktuelna istraživanja na Odsjeku su:

 • problem energetike u drvnoj industriji u cilju boljeg korištenja energetskih medija i njima pripadajućih tehnologija,
 • istraživanje utjecaja temperature na savojnu čvrstoću i modul elastičnosti kod LVL ploča,
 • simulirano piljenje bukovih trupaca,
 • sposobnost kvašenja polimernih materijala namijenjenih površinskoj obradi drveta,
 • geološka svojstva lijepljenih lameliranih elemenata,
 • modeliranje procesa sušenja i procesa parenja drveta,
 • analiza stabilnosti drvenih konstrukcija.

Pored istraživanja, Odsjek pruža sljedeće usluge:

 • projektiranje tehnoloških procesa za sve vrste drvnih proizvoda,
 • savjetodavne usluge za tehnološke probleme u tekućoj proizvodnji,
 • studije za razvoj pojedinih preduzeća,
 • pregled stručne literature za pojedine oblasti prerade drveta,
 • kontrolu kvaliteta proizvoda u drvnoj industriji.

Pored navedenog, Vlada Federacije BiH zvanično je ovlastila Odsjek da može vršiti kontrolu kvaliteta proizvoda u drvnoj industriji, kao i pomoćnih materijala nužnih u ovoj industriji.

Naučne oblasti

Oblast tehnologije primarne obrade drveta:

Oblast tehnologije finalne obrade drveta:
 • Pilanska obrada drveta
 • Furnir i furnirske ploče
 • Ploče od usitnjenog drveta
 • Zaštita drveta
 • Projektovanje tehnoloških procesa u MTD-u
 • Priprema proizvodnje u MTD-u
 • Lijepljenje drveta
 • Hidrotermička obrada drveta
 • Konstrukcija proizvoda od drveta
 • Finalna obrada drveta
 • Površinska obrada drveta

Mašine i uređaji u MTD-u:

Predmeti:

 • Mašine za unutrašnji transport
 • Mašine za obradu drveta
 • Nauka o drvetu
 • Hemija drveta i pomoćnih materijala

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB