Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

Proizvodno mašinstvo dio je mašinstva koje se bavi izborom optimalnih materijala, projektiranjem proizvodnih i tehnoloških procesa i proizvodnjom uz istodobnu izradu materijala, te mjerenjem, vođenjem procesa, automatizacijom, robotizacijom, kompjuterizacijom i fleksibilizacijom proizvodnje, organizacijom rada i proizvodnje te upotrebom i održavanjem tehničkih sistema.

Odsjek se sastoji od katedre za Mašinski proizvodni inženjering, sa tri smjera:

 • Obradni sistemi, automatizacija i robotika u proizvodnji,
 • Proizvodne tehnologije i
 • Mehatronika

Šef katedre: prof. dr. Ahmet Čekić

Članovi katedre:

Proizvodno mašinstvo je interdisciplinarno područje koje se koristi dostignućima matematike, fizike, kemije, tehnologije, materijala, elektrotehnike, elektronike, mikrosistema, informatike, ekonomike te organizacije rada i proizvodnje.

Inženjeri odsjeka mogu raditi na istraživanjima i razvoju vezanim uz sva područja mašinske proizvodnje, razvoju i izboru optimalnih materijala te ispitivanju materijala, uvođenju različitih tehnoloških postupaka prerade, obrade, spajanja, prevlačenja, promjene strukture.

Proizvodno mašinstvo je interdisciplinarno područje koje se koristi dostignućima matematike, fizike, kemije, tehnologije, materijala, elektrotehnike, elektronike, mikrosistema, informatike, ekonomike te organizacije rada i proizvodnje.

Inženjeri odsjeka mogu raditi na istraživanjima i razvoju vezanim uz sva područja mašinske proizvodnje, razvoju i izboru optimalnih materijala te ispitivanju materijala, uvođenju različitih tehnoloških postupaka prerade, obrade, spajanja, prevlačenja, promjene strukture i montaže, uvođenju novih informatičkih tehnika u vođenju proizvodnih procesa, mehanizaciji, automatizaciji i robotizaciji proizvodnje, uvođenju novih postupaka organiziranja i vođenja proizvodnje, uvođenju novih postupaka mjerenja i ispitivanja, uvođenju integralnog osiguranja kvalitete, istraživanjima i utvrđivanju uzroka različitih vrsta poremećaja u proizvodnim procesima i izradi prijedloga za njihovo otklanjanje, projektiranju i konstruisanjuproizvodnih sistema, radnih mašina, alata i ostale potrebne proizvodne opreme, na vođenju eksploatacije i održavanja tehničkih sistema.

Za rješavanje inženjerskih zadataka studenti se osposobljavaju u okviru samostalnih seminarskih radova, koji obuhvataju jedno ili više navedenih područja smjera.

Naučne oblasti

Oblast tehnologije obrade rezanjem:

Oblast obrade deformacijom:
 • Tehnologije obrade I
 • Tehnologije obrade II
 • Mašine za obradu rezanjem
 • Alati i pribori
 • Obrada deformacijom I
 • Obrada deformacijom II
 • Teorija plastičnosti
 • Mašine za obradu deformacijom

Oblast automatizacija:

Oblast mjerenje i upravljanje kvalitetom:
 • Automatizacija i roboti
 • Fleksibilni proizvodni sistemi
 • CIM
 • Analogno i digitalno upravljanje
 • Mehatronika
 • Mjerenje u mašinstvu
 • Tehnike mjerenja
 • Metode u sistemu kvaliteta
 • Upravljanje kvalitetom

Oblast materijali:

Oblast tehnologije spajanja i defektoskopije:
 • Materijali
 • Termička obrada
 • Izbor materijala i analiza havarija
 • Tehnike spajanja I
 • Tehnike spajanja II
 • Industrijska defektoskopija
 • Izabrana poglavlja iz tehnologije zavarivanja

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB