EMIS WEB

EMIS Web je komponenta integriranog informacionog sistema / sustava EMIS putem koje se automatiziraju sve školske procedure predviđene Zakonom.
EMIS Web se zvanično koristi u svim osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, kao i u svim osnovnim i srednjim školama Srednjonosanskog Kantona / Kantona Središnja Bosna.