e-ADMIN

EMIS predstavlja integrirani informacioni sistem / sustav putem kojeg se automatiziraju sve administrativne procedure predviđene Zakonom u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima.
e-ADMIN je komponenta sistema EMIS kojoj pristupaju ovlašteni administratori. Osnovni moduli uključuju statistiku i napredno izvještavanje, upravljanje korisničkim pristupnim podacima i ulogama, sistemske procedure i drugo.