Dokumenti - svi dokumenti

  # Opis Dokument Kategorija
1. Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine Osnove kvalifikacijskog okvira BiH_1.pdf Propisi
2. Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. prioriteti_razvojVO_16_26.pdf Propisi
3. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini Okvirni zakon o visokom obrazovanju.pdf Zakoni
4. Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu EK12.pdf Pravilnici
5. Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom.pdf Pravilnici
6. Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o mobilnosti.pdf Pravilnici
7. Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu Pravilnik evaluacija ak. osoblja.pdf Pravilnici
8. Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu Pravilnik studijski programi.pdf Pravilnici
9. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici
10. Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu Pravila studiranja UNSA.pdf Pravilnici
11. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij Pravila III ciklus studija.pdf Pravilnici
12. Akademski kalendar za 2018./2019. godinu Akademski_kalendar_2018_2019.pdf Ostalo
13. Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_I_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf Nastavni plan i program
14. Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_II_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf Nastavni plan i program
15. Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta Elaborati_za_III_ciklus_studija.rar Nastavni plan i program

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB