Obrazovanje

Odjel za obrazovanje i znanost
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i šport

Odjel za kulturu, šport i informiranje
zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa

Vozački ispiti

Odjel za autoškole i vozačke ispite
poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije. 

Pored toga, Ministarstvo izrađuje stručne podloge¸ za pripremu prednacrta, nacrta i prijedloga strategija, zakona i provedbenih propisa iz područja odgoja i obrazovanja, i ostalih akata vezanih uz odgoj i obrazovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost i mjere poticanja tehnologijskog razvoja i inovacija. Ministarstvo također obavlja poslove vezane uz planiranje potrebnih sredstava u proračunu za sustav odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije, te izradu podloga za donošenje odluka o financiranju istih.

Misija Ministarstva

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je važan dio Vlade Kantona Središnja Bosna zaduženo za upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije.

Ustroj

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je sačinjeno od sljedećih odjela:

Zadnje objave

objavljeno 10.10.2018
Krajnji rok za dostavljanje prijave je petak 9. studenog 2018.

objavljeno 04.10.2018
Čestitka povodom Svjetskog dana učitelja

objavljeno 21.09.2018
Održana edukacija za novu web stranicu Ministarstva

objavljeno 12.09.2018
Odluke o tumačenju odredaba iz članka 4. Kolektivnog ugovora (sklapanje ugovora o radu u više škola, tehnološki višak i nadopuna norme)

objavljeno 19.10.2018
Plan ispita za studeni, prosinac 2018 i siječan 2019

objavljeno 18.10.2018
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 20.10.2018.god. Ispit iz upravljana motornim vozilom za ispitno mjesto Travnik će se obaviti ispred Osnovne škole Travnik u Travniku

objavljeno 18.10.2018
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 20.10.2018.god.

objavljeno 09.10.2018
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 11.10.2018.god.

objavljeno 03.10.2018
Spisak kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 06.10.2018.god. Napomena: Ispit iz upravljana motornim vozilom za ispitno mjesto Travnik će se obaviti ispred AKT Travnik.

Obrazovanje i znanost

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Kultura, šport, informiranje

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja. Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Autoškole, vozački ispiti, licence

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.

Za tablicu rasporeda polaganja ispita kliknite ovdje.