Obrazovanje

Odjel za obrazovanje
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i šport

Odjel za kulturu, šport i informiranje
zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa

Vozački ispiti

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije. 

Pored toga, Ministarstvo izrađuje stručne podloge¸ za pripremu prednacrta, nacrta i prijedloga strategija, zakona i provedbenih propisa iz područja odgoja i obrazovanja, i ostalih akata vezanih uz odgoj i obrazovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost i mjere poticanja tehnologijskog razvoja i inovacija. Ministarstvo također obavlja poslove vezane uz planiranje potrebnih sredstava u proračunu za sustav odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije, te izradu podloga za donošenje odluka o financiranju istih.

Misija Ministarstva

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je važan dio Vlade Kantona Središnja Bosna zadužen za upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije.

Ustroj

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je sačinjeno od sljedećih odjela:

Zadnje objave

objavljeno 21.09.2018
Održana edukacija za novu web stranicu Ministarstva

objavljeno 12.09.2018
Odluke o tumačenju odredaba iz članka 4. Kolektivnog ugovora (sklapanje ugovora o radu u više škola, tehnološki višak i nadopuna norme)

objavljeno 10.09.2018
za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole „Kiseljak 2“ Zabrđe, Kiseljak

objavljeno 04.09.2018
za socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije u osnovnim školama KSB

objavljeno 02.09.2018
Obavijest o početku nove školske godine

objavljeno 17.09.2018
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 19.09.2018.god. Napomena: Ispit iz upravljana motornim vozilom za ispitno mjesto Travnik će se obaviti ispred AKT Travnik.

objavljeno 17.09.2018
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 19.09.2018. i 22.09.2018.

objavljeno 05.09.2018
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 08.09.2018.god. Ispit iz upravljana motornim vozilom za ispitno mjesto Travnik će se obaviti ispred Osnovne škole Travnik u Travniku

objavljeno 05.09.2018
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 08.09.2018. godine

objavljeno 29.08.2018
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 01.09.2018.god. Napomena: Ispit iz upravljana motornim vozilom za ispitno mjesto Travnik će se obaviti ispred Osnovne škole Travnik u Travniku

Obrazovanje

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije.

Kultura

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja.
Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Šport

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši vođenje baze podataka sportskih ustanova na području Kantona.

Pored toga, odjel je zadužen i za praćenje i podržavanje sportaša i sportskih udruga od važnosti za Kanton.